Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 30 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów odesłania towaru przez klienta.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
pisemnie na adres: ul. Piotrkowska 275/1, 90-457 Łódź;
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@modiz.pl

Wzór formularza oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest do pobrania tutaj https://modiz.pl/odstapienie_od_umowy.pdf


Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

Proszę o odesłanie towaru na adres ul. Piotrkowska 275/1, 90-457 Łódź

Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem, odsyłaną paczkę trzeba opłacić, jeśli konieczność zwrotu wynika z naszej winy zwrócimy koszty odesłania.

Oczywiście jeśli nie masz drukarki możesz formularz wypełnić odręcznie i załączyć go do wysyłki. Prosimy o wypełnienie formularza papierowego na podstawie jego elektronicznie wypełnionej wersji. 

O czym trzeba pamiętać?

1. Włóż obuwie i formularz do oryginalnego pudełka.
2. Na paczce umieść napis „ZWROT” lub „WYMIANA” - to bardzo ułatwi nam pracę i przyspieszy proces wymiany lub zwrotu pieniędzy.
3. Wyślij przygotowaną przesyłkę na nasz adres: 90-457 Łódź ul. Piotrkowska 275 m 1
4. Pamiętaj produkty nie mogą być uszkodzone. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.